رفتن به نوشته‌ها

بنر دیزاین : طراحی بنر تبلیغاتی مطالب

نمونه بنرها باید بروز باشند

نمونه بنرها باید بروز باشند

کاربران و مشتریانی که به دنبال خدمات طراحی از یک شرکت طراحی بنر هستند خیلی برایشان نمونه کار آن شرکت مهم است . چون میخواهند بابت خدمات مبلغ پرداخت کنند و طبیعی است که روی موضوع نمونه ها حساس باشند .

چرا باید تبلیغات بنری انجام دهیم ؟

چرا باید تبلیغات بنری انجام دهیم ؟

از انجایی که حق انتخاب دارید و کسی نمی تواند شما را مجبور به نوع تبلیغات موجود در پلتفرم ها کند ، ما هم نمی توانیم این کار را انجام دهیم و صرفا در این باره توضیحاتی برای شما مطرح می کنیم  .

برخی ها پول طراحی نمی دهند

برخی ها پول طراحی نمی دهند

همیشه در میان افراد با شخصیت و معتقد به تخصص افراد ، هستند افراد دیگری که هیچ اعتقادی به این ندارند که طراحی کار خود را به یک فردی دهند که بیشتر از دیگری وارد است دهند .